Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA – Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency) i dalje ostvaruje nove napretke u cilju poboljšanja svojih usluga koje pružaju svojim korisnicima u avijaciji u BiH. Ovaj put uveden je u upotrebu novi sistem za utvrđivanje i distribuciju tačnog vremena, poznat kao TRS – Time Refference System.

Primjer ugrađenog sata u sistemima, izvor slike: BHANSA

Pomenuti sistem uveden je u Jedinicama prilaznih i aerodromskih kontrola letenja Sarajevo (JPAKL LQSA), Tuzla (JPAKL LQTZ) i Mostar (JPAKL LQMO) proizvođača Meinberg – Lantime M4000 koji radi na principu da preko ulaznih jedinica dobija tačno vrijeme putem satelita te ih preko izlaznih jedinica šalje ostalim sistemima kao što su VCS, VRRS, SmartTools, Eurocat, te konzolnih i zidnih satova radi što tačnijih podataka. Sve ovo zasigurno je doprinijelo napretku sigurnosnog faktora u zrakoplovnim uslugama Bosne i Hercegovine bilježenjem apsolutno tačnih vremenskih podataka u zrakoplovnim operacijama.

JPAKL Sarajevo, izvor slike: BHANSA

Kompletan rad ovog sistema je podijeljen u dva dijela, odnosno preciznije na dva zasebna sistema, gdje prvi od dva sistema prikuplja podatke u tačnom vremenu i šalje ih drugom radi distribucije tačnog vremena svim korisničkim sistemima u potrebi za istim. U slučaju zakazivanja jednog od ova dva sistema, iz bilo kojeg razloga, drugi momentalno preuzima njegovu funkciju, a da bi sve proteklo u najboljem redu tu je i mogućnost nadzora TRS sistema (Tyme Refference System) te konfiguracije putem nadzornog računara sa odgovarajućim softverom.

Sve ovo BHANSA je uspješno realizirala u vrijeme COVID-19 pandemije i zaista uprkos tome obilježava sjajnu radnu godinu iza sebe sa mnogo uspjeha i završenih projekata u cilju dizanja sigurnosnog nivoa te poboljšanju i olakšanju pružanja i korištenja usluga u zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine. Tokom realiziranja ovog projekta BHANSA napravila je proceduru o održavanju, upravljanju, te nadzoru ovog sistema, izvršila obuku osoblja te zajedno sa BHDCA (Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine), poštujući važeće procedure, donijela promjenu u ATM sistemu, koju je BHDCA potom i prihvatila.

ch-aviation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *