Foto: ICAO eLibrary / Printscreen

Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva, International Civil Aviation Organization (ICAO), omogućila je besplatan javni pristup digitalnoj knjižnici, ICAO eLibrary, te je na taj način učinila lako dostupnim pristup brojnim ICAO dokumentima i međunarodnim propisima na svim službenim jezicima UN-a (arapski, engleski, francuski, kineski, ruski i španjolski).


ICAO digitalni repozitorij sadrži standarde i preporučene prakse, (Eng. Standards and Recommended Practice – SARPs), koji su temeljna načela Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, (Eng. Convention on International Civil Aviation), poznatije kao Čikaška konvencija.


Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu sačinjena je od 19 Aneksa koji sadrže ukupno više od 12 000 standarda i preporučenih praksi (SARPs) koji se neprestano razvijaju i dopunjuju u skladu s najnovijim dostignućima i regulatornim potrebama zračnoga prometa te je najvažniji izvor zračnoga prava.

ch-aviation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *