Foto: Škola letenja aerokluba ”Izet Kurtalić” Visoko

Škola letenja Aerokluba ”Izet Kurtalić” potpisala je Sporazum o poslovnoj tehničkoj saradnji sa Fakultetom za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA je visokoškolska ustanova koja realizira studijske programe iz oblasti saobraćaja (Cestovni saobraćaj, Željeznički saobraćaj i Zrakoplovni saobraćaj) i komunikacija (Komunikacijske tehnologije, Kompjuterske i informacijske tehnologije, Poštanske tehnologije).

Kao državni fakultet ima dugu tradiciju obrazovanja, a iz tog Fakulteta su izlazili i izlaze najperspektivniji kadrovi i inženjeri iz oblasti saobraćaja i komunikacija, uključujući i generacije aero-tehničkog osoblja, pilota i kontrolora letenja. Škola letenja Aerokluba ”Izet Kurtalić” je odobrena organizacija za za obuku, koja je odobrena u skladu sa standardima zahtjevanim od Evropske Organizacije za sigurnost zrakoplovstva (EASA).

Saradnja potpisnica Sporazuma predstavlja približavanje prakse i teorije iz oblasti zrakoplovnog saobraćaja, sa posebnim osvrtom na letačke operacije, sisteme zrakoplova, vazduhoplovne propise, aero-tehničke poslove kao i sve prateće procese koji se vežu uz zrakoplovnu djelatnost. Studenti će imati priliku direktno sudjelovati u organizacijsko operativno djelovanje škole i njene aktivnosti te usavršavati vlastita znanja i vještine. Sporazum predstavlja i veliki značaj u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti Univerziteta u Sarajevu, gdje će se studenti moći baviti i naučnim radom iz oblasti zrakoplovstva.

Osim edukacije sporazumne strane će zajednički nastupati i sarađivati na izradama studija, elaborata te lokalnih i međunarodnih projekata. Ova saradnja predstavlja iskorak za kvalitet, inovativnost, fleksibilnost i usaklađenost sa potrebama i zahtjevima održivog razvoja saobraćajno-komunikacijskih sistema u Bosni i Hercegovini.

ch-aviation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *