Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) je na svojoj stranici obavijestila sve zainteresirane korisnike (institucije, organizacije, operatore, udruženja i pojedince), da je na portalu ekonsultacije.gov.ba, u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa, objavlјen prednacrt Pravilnika o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima. Odnosno, utvrđivanje pravila o uslovima za uspostavljanje i obavještavanje podnosioca zahtjeva o osnovama za certifikaciju primjenjivim na aerodrom, uslovima za izdavanje, održavanje, izmjenu, ograničavanje, suspendovanje ili ukidanje potvrda za aerodrome. Također, tu stoji i poziv svim zainteresiranim da dostave svoje komentare na predloženi tekst prednacrta Pravilnika.

Tekst prednacrta Pravilnika i detalјnije informacije vezane za dostavlјanje komentara možete pogledati na portalu ekonsultacije.gov.ba ili klikom ovdje.

Rok za dostavlјanje komentara je 25.1.2021.

ch-aviation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *