252. sjednica Vlade FBIH / Foto: fbihvlada.gov.ba

Dana 21.1.2021. godine održana je 252. po redu sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovoj sjednici, Vlada je donijela  Odluku o izuzimanju od isplate dobiti JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo na period od deset godina.

Vlada FBiH, u vršenju ovlaštenja Skupštine privrednog društva JP Međunarodnog aerodroma Sarajevo, neće donositi odluke o raspodjeli dobiti za isplatu dividende, odnosno učešća u dobiti, iz neraspoređene (akumulirane) dobiti iskazane u poslovnim knjigama na dan 31.12.2020. godine, niti iz dobiti ostvarene za period od deset godina nakon donošenja ove odluke.
 
Sredstva od dobiti će biti korištena za finansiranje investicija utvrđenih planovima poslovanja privrednog društva JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo.
 
Odluka je donesena nakon što je Međunarodni aerodrom Sarajevo zbog posljedica pandemije koronavirusa bio primoran da zaustavi značajan broj investicionih projekata neophodnih za obezbjeđenje nedostajućih aerodromskih infrastrukturnih kapaciteta, kao i za rekonstrukciju postojećih.
 
Današnja odluka bitna je za ispunjene važeće međunarodne i lokalne zakonske regulative i standarda u zračnoj plovidbi, a što će dugoročno omogućiti sigurne uslove za veći broj aviona, putnika, prtljaga, pošte i carga, te tako uvećati prihode od poslovanja.

Izvor: Vlada FBIH

ch-aviation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *