ACI zdravstveni certifikat za Međunarodni aerodrom Sarajevo / Foto: MAS

Međunarodni aerodrom Sarajevo je uspješno okončao aktivnosti na akreditaciji u okviru ACI (Airports Council International) programa akreditacije zdravstvenih usluga na aerodromima.

Nakon pregleda dokaza izvedenih kroz postupak procjene, Međunarodni aerodrom Sarajevo je pokazao i dokazao da pruža sigurno okruženje za sve putnike, u skladu sa preporučenim zdravstvenim mjerama utvrđenim u ACI smjernicama za ponovno pokretanje i oporavak zrakoplovnog poslovanja, preporukama Vijeća ICAO-a i u skladu sa najboljom industrijskom praksom. Međunarodni aerodrom Sarajevo uspješno je prošao program akreditacije za uspostavu zdravstveno sigurnosnih mjera u uvjetima COVID-19 na aerodromima, razvijen od strane Svjetskog vijeća aerodroma (Airports Council International – ACI World).

Riječ je o procesu ispitivanja uvjeta i organizacije za zdravstveno sigurno korištenje prostora aerodroma, propisanih u skladu s preporučenim zdravstvenim mjerama utvrđenim u ACI smjernicama za ponovno pokretanje i oporavak zrakoplovnog prometa (ACI Aviation Business Restart and Recovery Guidelines). Program je osmišljen s ciljem utvrđivanja i dokazivanja činjenice da su aerodromi sigurna mjesta za boravak prilikom putovanja, te da se poduzimaju mjere predostrožnosti kako bi se smanjio svaki rizik po zdravlje putnika. Program je izrađen prema preporukama Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO Aviation Recovery Task Force Recommendations), te u skladu sa najboljim primjerima iz industrije.

 Benefiti od zdravstvene akreditacije sadržane su u mogućnosti aerodromskog operatora da:

  • omogućuje harmonizaciju zdravstvenih mjera utvrđenih od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva – ICAO i njihovu implementaciju na aerodromu,
  • provjeri utvrđene procese i vlastite uspostavljene zdravstvene mjere u prostorima aerodroma,
  • putnici steknu povjerenje da je korištenje prostora aerodroma sigurno,
  • promovira profesionalnu uspješnost u pogledu održavanja visokog standarda čistoće,
  • promovira najbolje prakse u zračnoj industriji, i
  • dokaže putnicima, radnicima, regulatoru i državnim organima da je prioritet aerodromskog operatora uspostavljanje sigurnog zdravstvenog okruženja.

Sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo kažu da je zdravstvena akreditacija obuhvatila više faza i da je podrazumijevala ispunjavanje upitnika i prateće dokumentacije, uz održavanje online intervjua i provjera sa  predstavnicima Vijeća aerodromskih operatora. Zatim je po ispunjenju svih zahtjeva na osnovu predočenih dokaza Međunarodnom aerodromu Sarajevo odobrena certifikacija prema ACI programu zdravstvene akreditacije aerodroma.

Nakon dobijenog certifikata o akreditaciji, aerodromski operator u redovnim vremenskim intervalima, samostalno provodi nadzor nad primjenom zdravstvenih mjera te na godišnjem nivou obnavlja dobijeni certifikat kroz provođenje postupka recertifikacije i dokazivanja kontinuirane usklađenosti sa zahtjevima programa.

Zdravstveni certifikat Međunarodnog aerodroma u Sarajevu možete pogledati na njihovoj internet stranici.

ch-aviation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *