Foto: Boeing 737 Max / Wikipedia

Nakon dvije teške nesreće koje su se dogodile, Lion Air let 610, dana 29.10.2018. i Ethiopian Airlines let 302, dana 10.3.2019., Boeing 737 Max je bio prizemljen kako bi se riješio problem sa MCAS sistemom koji je glavni uzročnik ovih nemilih događaja.

Svjetski rasprostranjeno prizemljenje je trajalo od 13.3.2019. godine do 9.12.2020. godine, kada je i obavljen prvi komercijalni let nakon prizemljenja. Boeing je objavio koje su sve promjene izvršene na MCAS sistemu od 737 Max-a, a prenosimo ih u cijelosti.

Šta je zapravo MCAS i koja su nova poboljšanja?

MCAS ili Maneuvering Characteristics Augmentation System, je automatizovan sistem koji vrši monitoring napadnog ugla zrakoplova preko senzora, odnosno AOA (Angle of Attack) senzora. Napadni ugao je uticajan na kreiranje sile uzgona u smislu mijenjanja načina opstrujavanja zraka preko aerodinamičnih površina zrakoplova. Ukoliko senzor detektuje da je napadni ugao veći od dozvoljenog sistem će se aktivirati  i automatizovano spustiti nos zrakoplova tzv. “trimovanjem” horizontalnog stabilizatora, kako bi spriječio slom uzgona usljed velikog napadnog ugla.

U slučaju ove dvije nesreće, jedan AOA senzor je davao netačne podatke sistemu i time izazvao spuštanje nosa zrakoplova kojeg piloti nisu mogli vratiti jer je sistem automatski preuzeo kontrolu i ignorisao komande pilota.

Kako je Boeing naveo, sada nakon poboljšanja MCAS-a sistem će:

  • pratiti podatke sa oba AOA senzora i reagovati isključivo kada se podaci oba senzora budu slagali;
  • MCAS će se samo jednom aktivirati;
  • MCAS neće moći preuzeti kontrolu ukoliko pilot bude komandovao zrakoplovom.

Ova poboljšanja sistema su testirana kroz 4400 sati naleta i 1350 letova.

Boeingov video o unaprijeđenju MCAS sistema možete pogledati ovdje.

ch-aviation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *