Avijacija kao sektor u Bosni i Hercegovini je veoma siromašan u svakom pogledu, štaviše skoro i ne postoji. Jedini domaći vazduhoplovi koji lete na nebu su mali broj helikoptera u Oružanim Snagama Bosne i Hercegovine (OSBiH) te u Helikopterskom servisu Republike Srpske, jedan helikopter u Federalnom Ministarstvu Unutrašnjih Poslova (FMUP), dva žirokoptera u Federalnoj Upravi Civilne Zaštite (FUCZ), te određeni broj helikoptera koji pripadaju Vladi Republike Srpske. Ovi vazduhoplovi su pod upravljanjem državnih i entitetskih institucija, ali šta je sa ostalim zrakoplovima registrovanim u Bosni i Hercegovini? Po Izvodu iz Registra civilnih zrakoplova BiH, u našoj zemlji postoji 91 registrovan zrakoplov. Izvod možete pogledati ovdje.

Generalna avijacija je jedna od tri kategorije civilne avijacije po kategorizaciji ICAO (International Civil Aviation Organization) koja obuhvata sve zrakoplovne operacije koje nisu komercijalni zračni prevoz ili operacije u zračnom radu. I to je jedini dio avijacije koji nekako sklapa kraj s krajem u Bosni i Hercegovini. U suštini, sve se svodi na aeroklubove, koji su zaista najbolji prvi korak za buduće mlade pilote i pilotkinje. Također postoji i Vazduhoplovni Savez Bosne i Hercegovine, nevladina sportska organizacija na nivou Bosne i Hercegovine, osnovana 28.04.1926. godine u Sarajevu. Pod sadašnjim imenom prvi put registrovan 1947. godine, a posljednja transformacija je završena 2010. godine, kada je registrovan u skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini. Više o savezu možete pročitati ovdje. U entitetskim savezima je registrovano 40 aeroklubova i koji preko njih ostvaruju svoja prava. Savez godišnje organizuje državna prvenstva, koja se provode u aeromodelarstvu, padobranstvu, paraglajdingu i jedriličarstvu, te nastoji da njegova reprezentacija učestvuje u svjetskim i evropskim takmičenjima, u kojima od 1996. godine ima brojna osvajanja. Postoje i avioškole registrovane u Bosni i Hercegovini, poznatije kao Autorizovane Trening Organizacije (ATO), koje možete pogledati na listi trening organizacija objavljenjih na stranici Direkcije za Civilnu Avijaciju Bosne i Hercegovine na sljedećem linku.

Trenutno je sve na veoma nezavidnom nivou i interes naših ljudi je veoma mali za bilo kakvo dalje širenje i razvijanje generalne avijacije u Bosni i Hercegovini, ali i avijacije uopšte. Nadamo se da će se ovaj negativni trend nekada početi mijenjati na bolje, te da će mogući kraj svjetske COVID-19 pandemije donijeti oporavak i veliki napredak u svjetskoj avijaciji, kako u svijetu tako i kod nas.

ch-aviation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *