Boeing 737 MAX / Foto: Arhiva

EASA je 27.01.2021. godine izdala sigurnosnu direktivu kojom se nakon izvršenja odobravaju komercijalni letovi sa Boeingovim 737 MAX-om.

Nakon što su zrakoplovi prizemljeni, EASA je zadala četiri uslova za povratak u upotrebu Boeingovog 737 MAX-a.

  • Dvije nesreće koje su se desile moraju se dovoljno razumijeti (JT610 i ET302)
  • Promjene dizajna predložene od strane Boeinga kako bi se sprijećile buduće nesreće, da budu odobrene od strane EASA-e i njihovo izvršenje je obavezno
  • Nezavisni pregled dizajna mora biti izvršen od strane EASA-e
  • Posade Boeing 737 MAX zrakoplova su adekvatno školovane

“Ova četiri uslova su ispunjena, što nam omogućava da odobrimo povratak u operacije ovog tipa zrakoplova”, izjavio je direktor EASA-e, g. Patrick Ky.

Nakon izdavanja sigurnosne direktive od strane EASA-e, BHDCA je također izdala svoju sigurnosnu direktivu kojom se odobrava izvođenje komercijalnih operacija zračnog transporta na i iznad teritorije BiH.

Prije prvog leta komercijalnog zračnog transporta izvedenog ovim zrakoplovima na i iznad teritorije Bosne i Hercegovine, operator zrakoplova dužan je da ispuni određene uslove navedene u sigurnosnoj direktivi, a u skladu sa elementima sadržanim u direktivama Federalne uprave za zrakoplovstvo (FAA) i Evropske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (EASA).

Sigurnosnu direktivu možete preuzeti OVDJE.

Podsjećamo, BHDCA je u martu 2019. godine, nakon što su to učinili EASA i druge države, donijela sigurnosnu direktivu kojom se zrakoplovima Boeing 737-8 MAX i Boeing 737-9 MAX suspendiraju letačke operacije na i iznad teritorije BiH, a povodom dvije zrakoplovne nesreće zrakoplova ovih tipova.

ch-aviation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *