Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) je u noći 04.11.2020. na 05.11.2020. godine pustila u operativnu upotrebu nadograđeni meteorološki sistem za meteorološko prognoziranje.

Izvor slike: BHANSA

Implementacija je izvršena mijenjanjem hardverskih komponenti sistema za meteorološko prognoziranje vremena na lokaciji Centra oblasne kontrole leta (ACC – Area Control Center) / Operativna Jedinica u Banjoj Luci (ATCU II), u radnim stanicama prognostičara Službe meteorološkog bdijenja Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci (BHMET) te Jedinice prilazne i aerodromske kontrole leta Sarajevo, dok su softverske nadogradnje izvršene na MSS serverima i prognostičarskim radnim stanicama instaliranjem Messir-Vision softvera (prognostičarska radna stanica), a također je izvršena i izmjena konfiguracije pomenutih prognostičarskih sistema.

Izvor slike: COROBOR Systems Twitter

Messir-Vision je proizvod “Corobor” sistema, sofisticirani softver za meteorološke prognostičare koji im dozvoljava da dobiju podatke i proizvode od nekoliko različitih izvora podataka u stvarnom vremenu te da vrše online skladištenje tih podataka u svrhu momentalnog korištenja ostatku meteorološke zajednice, odnosno korisnicima ovog sistema, sa širokim spektrom upravljačkih alata za proizvodnju prognoza, izdavanje upozorenja i donošenje odluka. Više o Messir-Vision softveru pročitajte ovdje.

Sve ovo je integrisano u skladu sa ICAO (International Civil Aviation Organization) u svrhu pune primjene ICAO Annex 3 “Meteorological Service for International Air Navigation” (Meteorološka Usluga za Međunarodnu Zračnu Plovidbu), Amandman 78 – na snazi od 16.07.2018. godine, što znači da će BHANSA slati ažurirane meteorološke podatke u međunarodnu razmjenu.

Moramo napomenuti da je veoma pohvalno za BHANSA-u što je uprkos ovako složenoj situaciji, odnosno u aktuelnoj COVID-19 epidemiji, uspjela implementirati navedene sisteme u svoju službu. Više o ovome možete pročitati ovdje.

ch-aviation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *