BHANSA (Agencija za pružanje usluga u civilnom zrakoplovstvu) u 2019. godini preuzimanjem kontrole nad svojim nebom do FL660, započela je novu etapu snažnog razvoja. Nažalost, u 2020. godini zračni saobraćaj doživljava kolaps u cijelom svijetu zbog posljedica nastalih koronavirusom.

Ovom situacijom zbog smanjenog obima prometa kroz zračni prostor Bosne i Hercegovine BHANSA je prisiljena na spašavanje pružajućih usluga kao i donošenje plana za suzbijanje finansijskih posljedica.

Direktor BHANSA-e Davorin Primorac je naveo sljedeće:

Kako bismo održali financijsku ravnotežu, odmah smo započeli racionalizaciju poslovanja i smanjili financijski plan BHANSA-e za 2020. godinu. Selekcijom prioritetnih nabava za sigurno i učinkovito odvijanje zračnog prometa u našem zračnom prostoru, velika većina nabava za 2020. godinu prolongirana je za budući period nakon oporavka industrije. Mjere su uključivale i bolno smanjenje plaća zaposlenika, sve u cilju osiguranja kontinuiranog pružanja usluga u zračnoj plovidbi, kao i zaštite postojećih radnih mjesta.

Mjere koje je poduzela BHANSA su prepoznate od strane CANSO-a (međunarodne organizacije za pružanje navigacijskih usluga u civilnom zrakoplovstvu) i BHANSA je predstavljena kao primjer drugim nacionalnim agencijama kako bi se prevladala kriza izazvana COVID-19 pandemijom.

Model koji je upotrijebila BHANSA prenosimo u cijelosti i on se sastoji od:

  • Mjere za suzbijanje nepredviđenih slučajeva

Naš centar za upravljanje u hitnim situacijama je pratio i analizirao informacije na dnevnoj bazi kako bi razvio strategiju za zaštitu zdravlja uposlenih i omogućio kontinuitet BHANSA usluga. Operaciono i administrativno osoblje su podijeljeni u timove koji nisu ostvarivali bilo kakav kontakt kako bi smanjili rizik od širenja zaraze u Agenciji. Obezbijedili smo poštivanje svih preporučenih mjera. Posebno želimo naglasiti da je BHANSA osigurala operaciju vitalnih letova za transport medicinske opreme namijenjene građanima Bosne i Hercegovine.

  • Kontinuitet poslovanja

Pad prometa neminovno je uticao na našu finansijsku situaciju. U cilju zadržavanja finansijske stabilnosti, hitno smo započeli racionalizaciju naših operacija i skalirali ka niže BHANSA-in finansijski plan za 2020. godinu. Pored ostalih elemenata racionalizacije, ove promjene su uključivale značajno smanjivanje plata našim uposlenicima, smanjenje manje bitnih investicija, u cilju nastavljanja pružanja navigacionih usluga i zadržavanja uposlenika. Bosna i Hercegovina je podržala i učestvovala u obje Europske donacije za avio prevoznike i ANSP-e (Air Navigation Service Provider). Kroz ove donacije europski prijevoznici su dobili mogućnost odgode plaćanja naknade za korištenje zračnog prostora, gdje je EUROCONTROL omogućio povoljan kredit za nadokandu finansijskih sredstava tokom ovog perioda.

  • Izgradnja otpornosti

Novo širenje pandemije je usporilo oporavak i ovo je razlog za brigu za cijelu avijaciju. Nedostatak koordinacije između država za ulazak putnika ulijeva veliku nesigurnost kod samih putnika pa dolazi i do otkazivanja mnogih putovanja. Ključno je da se ostvari usklađenost između svih Eurpskih vlada na ovom polju, kako bi vratili povjerenje putnika i restartovali oporavak naše industrije. Neminovno, trenutna kriza će donijeti značajne promjene u ponošanju korisnika zračnog prometa i svih drugih poslovnih modela. BHANSA će sigurno pratiti razvoj situacije kako bi mogli brzo i adekvatno reagirati u novom dinamičkom okruženju, i sigurni smo da ćemo izaći iz ove situacije jači nego prije pandemije koronavirusa.

Želimo da se zahvalimo svim usposlenicima BHANSA-e jer oni se brinu da naš zračni prostor bude siguran, te da zrakoplovi što efikasnije i ekonomičnije lete našim zračnim prostorom, te se nadamo boljim danima i skorom završetku krize pruzročene COVID-19 pandemijom.

Izvor: bhansa.gov.ba i canso.org

ch-aviation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *